LATVIJAS PLUDMALE Ventspils posma rezultāti12.07.2016 02:01

1.v

Oskars Puga/Kristaps Punculis

2.v

Kaspars Salmiņš/Raimonds Vilmanis

3.v

Kristaps Šepte/Andis Maksimovs

4.v

Jānis Sakniņš/Jurijs Sinkevičs

5-8.v

Guntis Kopštāls/Artis Zombergs

5-8.v

Atis Šēfers/Kārlis Celmiņš

5-8.v

Jānis Muižnieks/Pēteris Lanka

5-8.v

Kārlis Krauze/Mārcis Kreičmanis

9-12.v

Māris Vensbergs/Kristaps Bolšings

9-12.v

Gunārs Landsmanis/Renārs Zemturis

9-12.v

Artis Danieks/Rihards Vilmanis

9-12.v

Reinis Grīnbergs/Klāvs Kairo

13.v

Andrejs Bundzis/Māris Garklāvs