Nolikums

Pludmales volejbola čempionāts

LATVIJAS PLUDMALE”
Vīriešiem
2017

NOLIKUMS


1.MĒRĶI UN UZDEVUMI

1.1  Sekmēt pludmales volejbola attīstību un popularitāti Latvijā.

1.2  Popularizēt un veicināt veselīgu dzīvesveidu.

1.3  Paplašināt sportista laika pavadīšanas iespējas vasaras sezonā.

1.4  Noskaidrot 2017. gada vasaras sezonas, pludmales volejbola labākās komandas vīriešu konkurencē, pludmales volejbola čempionātā „LATVIJAS PLUDMALE”.

2.VIETA UN LAIKS

2.1  Pludmales volejbola čempionāts „LATVIJAS PLUDMALE” risināsies no 2017.gada 20.maija līdz 2017. gada 26.augustam, Latvijas  pilsētās, attiecīgi:

1.posms Saldus 20.05.2017.

2.posms Kolka 17.06.2017.

3.posms Ventspils 08.07.2017.

4.posms Talsi 26.08.2017.

3.SACENSĪBU VADĪBA

3.1   Pludmales volejbola čempionātu „LATVIJAS PLUDMALE” biedrība „Latvijas Pludmale”, sadarbībā ar norises vietu sporta organizatoriem.

3.2   Čempionātu vadība:

Mārtiņš Kirsānovs tel. 20228873. e-pasts martins@latvijaspludmale.lv

 Gints Sedols tel. 29884848. e-pasts gints@latvijaspludmale.lv


4.SACENSĪBU DALĪBNIEKI

4.1  Vīrieši

4.2  Čempionātā var piedalīties visi pludmales volejbola interesenti.

4.3  Čempionātā dalībnieku vecums netiek ierobežots.

4.4           Čempionātā aizliegts startēt komandai, kur abi komandas spēlētāji ir Latvijas čempionāta reitingā labāko TOP 20.

4.5  Komandas sastāvā drīkst piedalīties tieši divi spēlētāji.

5.REĢISTRĒŠANĀS

5.1  Pieteikšanās čempionātam notiek elektroniski, aizpildot elektronisko anketu.

5.2   Anketa pieejama mājas lapā www.latvijaspludmale.lv

5.3  Dalība čempionāta posmā tiek apstiprināta tad, kad komanda veic pilnu maksājumu biedrības „latvijaspludmale” bankas kontā.

5.4           Reģistrācija iespējama līdz pulksten 12.00 dienu pirms konkrētā posma.


6.FINANSIĀLIE NOSACĪJUMI

6.1  Dalības maksa 16 EUR no komandas. Kas tiek ieskaitīta nodibinājuma „Latvijas pludmale” bankas kontā, maksājuma mērķī norādot.(vārdu, uzvārdu un tekstu- ziedojums sporta attīstībai).

 

6.2   Lai startētu pludmales čempionātā „Latvijas pludmale” dalībniekiem obligāti jāiegādājas spēlētāju krekls, kurš šajā gadījumā funkcionē kā dalībnieku Licence, kas derīga uz visu sezonu un spēlētājiem dod piederību čempionātam.

6.3   Viena spēlētāja krekla izmaksas 12eur.

6.4  Pārējos izdevumus, kas saistīti ar spēlētāju dalību sacensībās (transports, ēdināšana, naktsmītnes), dalībnieki apmaksā paši.

 

 7. IZSPĒLES SISTĒMA UN TIESĀŠANA

7.1  Pludmales volejbola čempionāts „LATVIJAS PLUDMALE” norit pēc starptautiskajiem FIVB pludmales volejbola noteikumiem.

7.2  Katrā posmā komandas tiks sadalītas pa grupām, vadoties pēc iepriekšējo posmu rezultātiem (reitinga).

7.3  Komandas, kuras nav startējušas pludmales volejbola čempionātā „Latvijas pludmale” , tiks ielozētas kādā no grupām. 

7.4  Beidzoties grupu spēlēm vienādu punktu skaitu gadījumā vietu noteiks:

§         pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto setu attiecības;

§         pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto punktu skaita attiecības;

§         pēc komandu savstarpējo spēļu rezultāta.

 

7.5  Katra posma izcīņas kārtību noteiks sacensību galvenais tiesnesis vai organizatori, ņemot vērā pieteikušo komandu skaitu.

7.6   Lai startētu „Latvijas pludmale” fināla posmā abiem komandas dalībniekiem jābūt Latvijas pludmales 2017 gada reitingā.


 

 8.SPORTA FORMAS

8.1  Sacensībās komandai jāspēlē vienādās formās (vienādos kreklos un šortos), bez krekliem spēlēt nav atļauts. Sacensībās organizators nodrošina sporta kreklus, spēlētājiem tajos obligāti jāspēlē.

 9.BUMBAS

9.1  Sacensībās tiek spēlēts ar oficiālajām FIVB apstiprinātajām pludmales volejbola bumbām MIKASA VLS 300. Organizatori nodrošina tikai ar spēļu bumbām, iesildīšanās laikā bumbas nodrošina paši spēlētāji.

 

10.STRĪDUS SITUĀCIJAS

            10.1 Strīdus situācijas tiek risinātas, apspriežoties ar galveno tiesnesi.

            10.2 Strīdus situāciju gadījumā organizatori un galvenais tiesnesis patur tiesības pieņemt galīgo lēmumu,kurš nav apstrīdams un stājas spēkā no lēmuma pieņemšanas brīža.

 

11.MEDICĪNISKAIS NODROŠINĀJUMS

Par savu veselības stāvokli katrs sacensību dalībnieks atbildīgs personīgi!

11.1         Sacensību organizatori, nepieciešamības gadījumā, nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu uz sacensību norises vietu.

12.APBALVOŠANA

12.1 Katra posma 1-3 vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar pārsteiguma balvām un naudas balvām no čempionāta atbalstītājiem..

 13.1REZULTĀTI

13.1         Čempionāta nolikums, kalendārs, grafiki, bildes, video, rezultāti, būs pieejami mājas lapā www.latvijaspludmale.lv

 

 14.AIZLIEGUMI

14.1         Čempionāta sabraukuma laikā, sacensību norises vietā kategoriski aizliegts lietot apreibinošas vielas, piemēram, alkoholu, narkotikas u.c. apreibinošas vielas.

14.2         Ja netiek ievērots punkts 13.1, tad komanda tiek izslēgta no attiecīgā dienas posma un tiek liegta iespēja startēt atlikušos čempionāta posmos.

 

 

 

 15.SODA SANKCIJAS

15.1 Ja komanda ir piereģistrējusies kādam no čempionāta posmiem un bez iepriekšējas brīdināšanas neierodas uz sacensībām, komandai nākamajā posmā dalības maksa 30 EUR.

15.2 Ja komanda sacensību dienā izstājas no sacensībām, tad attiecīgai komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums, un par atlikušajām un jau izspēlētajām spēlēm tiek piešķirts 0 punkti.

15.3 Samaksātā nauda par dalību sacensībās netiek atgriezta.

15.4 Komandas neierašanās uz spēli, bez iepriekšēja brīdinājuma, tiek piešķirti tehniskie zaudējumi par attiecīgajām spēlēm.

15.5 Ja komanda uz spēli ierodas bez sporta formas, komanda netiek pielaista pie spēlēm.

 

 

 

Latvijas pludmale
Reitinga punktu skala

Reitinga punktu atspoguļojums:

1.vieta – 200 punkti

2.vieta – 184 punkti

3.vieta – 168 punkti

4.vieta – 152 punkti

5.-8.vieta – 136 punkti

9.-16.vieta – 120 punkti

17.-24.vieta – 104 punkti

25.-32.vieta – 88 punkti

33.-40.vieta – 72 punkti

41.-48.vieta – 56 punkti

Vienas vietas vērtējums:

1.vieta – 100 punkti  

2.vieta – 92 punkti  

3.vieta – 84 punkti 

4.vieta – 76 punkti 

5.-8.v –  68 punkti 

5.-8.v –  68 punkti

5.-8.v –  68 punkti

5.-8.v –  68 punkti

9.-16.v - 60 punkti

9.-16.v - 60 punkti

9.-16.v - 60 punkti

9.-16.v - 60 punkti

9.-16.v - 60 punkti

9.-16.v - 60 punkti

9.-16.v - 60 punkti

9.-16.v - 60 punkti

17.-24.v - 52 punkti

17.-24.v - 52 punkti

17.-24.v - 52 punkti

17.-24.v - 52 punkti

17.-24.v - 52 punkti

17.-24.v - 52 punkti

17.-24.v - 52 punkti

17.-24.v - 52 punkti

25-32.v - 44 punkti

25-32.v - 44 punkti

25-32.v - 44 punkti

25-32.v - 44 punkti

25-32.v - 44 punkti

25-32.v - 44 punkti

25-32.v - 44 punkti

25-32.v - 44 punkti